ضوابط پذیرش و پخش مراکز استانی-سال۱۴۰۰

جهت دانلود اطلاعات مربوطه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید

 

آژانس تبلیغاتی فرهنگ رسانه