تبلیغات محیطی

در این بخش شما نمونه اکران‌ تبلیغات محیطی اجرا شده توسط آژانس تبلیغاتی فرهنگ رسانه را در نقاط مختلف کشور مشاهده می‌کنید. با توجه به اثر بخشی بالا تبلیغات محیطی، بزرگ ترین و شناخته شده ترین برندهای کشور از این رسانه استفاده می کنند. فرهنگ رسانه به عنوان یکی از مطرح ترین آژانس های تبلیغاتی فعال در حوزه تبلیغات بیلبوردی با تمامی کسب و کارهای مطرح کشور همکاری داشته است.

برخی از اکران‌های انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی فرهنگ رسانه به تفکیک اجرای هر برند و زمان اجرای آن در هر استان یا شهر به شرح ذیل می‌باشد.