تیزینگ چیست

 

تبلیغاتی که باید از ان رمزگشایی کرد یا به صورت خلاصه تیزینگ به نوعی از تبلیغات گفته میشود که در مرحله اول کل  پیام تبلیغاتی را به بیننده انتقال نمی دهد

بیشتر بخوانید “تیزینگ چیست”