چرا تبلیغات همسان مهم

Native Marketing And Native Advertising

مدل خطی تصمیم گیری مصرف کننده:

تحقیقاتی که مصرف کنندگان را افرادی منطقی نشان می دهد. افرادی که فرآیند تصمیم گیری خرید خطی(Purchase Decision Marketing )، سیسماتیک و قابل پیش بینی را قبل از خرید طی میکنند. امروزه به جای یک حرکت آرام پیش بینی شده در فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده، شاهد فرآیندی غیرخطی و تعامل متقابل مصرف کننده و بازاریابان هستیم.

بازاریابی همسان-بومیNative Marketing) ):

این تکنیک مرز بین پیام های تجاری و خبری را کمرنگ کرده است. بسیاری از آزانس های تبلیغاتی نام این مفهوم را تبلیغات همسان (Native Marketing) گذاشته اند. تبلیغات همسان معمولا در فضای آنلاین و بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) استفاده می شود. در این روش محتوای تبلیغاتی با محتوای پلتفرم آنلاین (مانند وب سایت یا شبکه های اجتماعی) همسان و یکپارچه شده و مزاحمتی برای مخاطب ایجاد نمی کند. در حقیقت این تکنیک برای جلوگیری از دل زدگی مصرف کننده نسبت به تبلیغات برند استفاده می شود. در اینجا تبلیغات با علایق مصرف کنندگان همسو می شود. نکته مهم در تبلیغات همسان این است که مصرف کننده نباید حس کند که در حال دیدن تبلیغ است. بنابراین شاید مصرف کنندگان در لحظه مطالعه یک مقاله یا مشاهده یک ویدئو، متوجه تبلیغ نشوند اما آن را دیده اند. این کار کمک می کند تا مصرف کننده در زمان خرید، آن برند را زودتر از رقبا به یاد آورد.

اما چرا تبلیغات همسان مهم است؟؟

مطالعات نشان می دهد که تبلیغات همسان ۲۵ درصد بیشتر از تبلیغات استاندارد و حمایت شده دیده می شوند. همچنین نرخ درگیری (Engagement Rate) این تبلیغات  ۱۸ درصد بیشتر از تبلیغات حمایت شده است. در ۵ سال گذشته بیش از ۴۴ درصد از برندها این تکنیک را در استراتژی بازاریابی خود قرار داده اند. پس به صورت همسان تبلیغ کنید!

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.