واقعیت AR یا واقعیت VR

انسان توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک میکند.ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی مفهوم واقعیت افزوده را شکل می دهد.

در واقعیت افزوده AR ارزش اولیه  واقعیت موجود حفظ شده و اطلاعات حساس آن توسط تولیدات کامپیوتری پوشش داده می شوند .

بدین شکل نمای فیزیکی زنده مستقیم یا غیر مستقیم به عناصر دنیای واقعی افراد اضافه می شود در واقعیت مجازی VR با ایجاد یک محیط مجازی در جلوی چشمان کاربر و بر اساس حرکت سرو بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار میکند.

به عبارت دیگر هنگامیکه یک فرد هد ست واقعیت مجازی VR را برروی سر خود نصب میکند محیط را مشاهده می کند که بر اساس تغییر موقعیت بدنش تغییر میکند و ذهن انسان پس از مدتی می پذیرد که در یک محیط واقعی قرار گرفته است یک محیط واقعت مجازی در هد ست.

تفاوت VR و AR

هر دو مبتنی بر تصاویر ایجاد شده توسط کامپیوتر هستند وجه تمایز این دو د راین است که در واقعیت مجازی VR کلیه عناصر درک شده که  توسط کاربر ساخته شده توسط کامپیوتر هستند  اما در واقعیت افزوده AR بخشی از اطلاعاتی که کاربر درک میکند در دنیای واقعی وجود دارد و بخشی توسط کامپیوتر ساخته شدند.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.