کارکرد تبلیغات

پاسخ به این پرسش که تبلیغات چه کارکردی دارد از نگاه مکتب کارکرد گرایی چندان مشکل نیست زیرا برا ساس این دیدگاه هر آنچه در جامعه وجود دارد به طور قطع دارای کارکردی است اگر فاقد کارکرد باشد قوام و دوام نخواهد یافت و این همه هزینه های سنگین تبلیغاتی را شاهد نخواهیم بود و از دیدگاه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی کارکرد تبلغات را به مثبت و منفی تقسیم می کنند . برخی از صاحب نظران معتقدند که کالای بدون تبلیغات در حکم کالای تولید نشده است و برخی هم معتقدند تبلیغات نیازهای کاذب به وجود می آورد . تبلغات فشار روانی زهرآگین و مسموم قرن بیستم است و برخی دیگر از آن به مثابه ی جادوی قرن بیستم یاد می کنند .

بیشتر بخوانید “کارکرد تبلیغات”

تبلیغ روی تبلیغ

تبلیغ روی تبلیغ


همیشه اهداف تبلیغات روشن و شناخت آن ساده نیست . چه بسا مبلّغان برای اثر بخش گردانیدن تبلیغات خود پیام و محتوا را به صورت مختلف طراحی کنند تا منافع و اهداف خود به وجه زیرکانه تری پی گیرند . به همین منظور برای دست یابی به اهداف پنهان و اهداف آشکار خود از تبلیغ در تبلیغ استفاده میکنند که به آن تبلیغ روی تبلیغ نیز گفته میشود و انواع این روش عبارتند از :


بیشتر بخوانید “تبلیغ روی تبلیغ”

اهمیت تبلیغات

اهمیت تبلیغات امروزه به ضرورت تبلیغاتی تبدیل شده! حداقل یکبار در طول زندگی خود با این جمله مواجه شده اید؛ تبلیغات هزینه نیست، سرمایه گذاری است. آیا به خاطر دارید برند های موفقی همچون؛ نایک، پپسی، نسکافه، سامسونگ (و…) حتی برای مدتی کوتاه دست از تبلیغات بردارند؟ این وظیفه شماست تا با اطلاع رسانی از رویدادها، کالا یا خدمات خود، افرادی که به آنها نیاز دارند را باخبر سازید. مشتریان هرچقدر هم که وفادار باشند، زندگی معمول و روزمره اجازه نمیدهد همیشه، خودجوش، در جریان کار یا رویدادهای شما باشند.

بیشتر بخوانید “اهمیت تبلیغات”

اهمیت تبلیغات محیطی

طراحان می توانند محتوای تبلیغات محیطی شما را آماده کنند. طراحان حرفه ای بقدری در کار خود مهارت دارند که همه نوع تبلیغات محیطی را طراحی کرده و آنها را به نمایش بگذارند. طرح خود کامل و حرفه ای طراحی کنید و گرنه کار شما ارزشی نخواهد داشت. حتی می توانید برای اینکه تبلیغات محیطی موثرتری را تجربه کنید، از چندین طراح استفاده کنید. طرح مورد علاقه خود را انتخاب کنید یا اینکه کلیه ایده ها و طرح های مورد نظر خود را طراحی کنید و در نهایت فقط چند طرح را برگزینید.
بیشتر بخوانید “اهمیت تبلیغات محیطی”