مشهد-بلوار وکیل آباد

ابعاد تابلو

عرض: 18 متر

طول : 3متر

نوع تصویر : رنگی

توضیحات

نام شهر: مشهد

آدرس: بلوار وکیل آباد

مسیر: غرب به شرق

دید: به سمت میدان آزادی

نوع دیدار بیننده: مسیر پرتردد