مشهد-سه راه خیام

ابعاد تابلو

عرض: 12 متر

طول : 5متر

 

توضیحات

نام شهر: مشهد

آدرس: سه راه خیام

مسیر: ضلع شمال شرقی

دید: از میدان آزادی