دفتر تهران : خیابان سهروردی – کوچه متحیری -پلاک 60 – طبقه اول -واحد 5
دفتر مشهد : بلوار ملک آباد – خیابان فرهاد – فرهاد 22 -ساختمان هنر – طبقه 4 – واحد 24

88749110 – 021
37657545 – 051 –  305-4171- 912 – 0098

تماس با فرهنگ رسانه

مشخصات دفتر مشهد

آدرس: بلوار ملک آباد – خیابان فرهاد – فرهاد ۲۲ -ساختمان هنر – طبقه ۴ – واحد ۲۴
۰۹۱۲-۳۰۵-۴۱۷۱ , ۳۷۶۵-۷۵۴۵- ۰۵۱

مشخصات دفتر تهران

آدرس: خیابان سهروردی – کوچه متحیری -پلاک ۶۰ – طبقه اول -واحد ۵
۸۸۷۴۹۱۱۰ – ۰۲۱

فرم تماس با شرکت فرهنگ رسانه